Facebook Google+

Adatvédelmi szabályzat

1. Általános tudnivalók
A klimaszaki.hu (Klíma Audit Szolgáltató Kft.) a honlapot látogatók és az ott ajánlatot kérők adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzíti.
Adatvédelmi szabályzatunk weboldalunk működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: a Rendelet) , azaz az ún. GDPR és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

2. Adatkezelő
Név: Kovács András
Cégnév: Klíma Audit Szolgáltató Kft. 
Tel.: 0670 6153643
Székhely: 1163 Budapest, Sashalmi sétány 32.
Levelezési cím, panaszkezelés: 1163 Budapest, Sashalmi sétány 32.
E-mail: info@klima-audit.hu 
Telefonszám: 06 70 615 3643
Weboldal: http://www.klimaszaki.hu/ 
Adószám: 13685188-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-867910

3. Az Adatkezelő http://www.klimaszaki.hu/ weboldalon végzett adatkezelési tevékenysége

3.1 Kapcsolatfelvétel
Kezelt adatok: az Ön által megadott adatok, úgy mint név, telefonszám, e-mail cím.
Adatkezelés célja: válaszadás a weboldal látogatójában felmerült kérdésekre.
Adatkezelés időtartama: amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve az adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásáig.
Adatkezelés jogalapja: önkéntesen megadott adatok a kapcsolatfelvételt kezdeményező által.

3.2 Rendelésfelvétel
Kezelt adatok: az Ön által megadott adatok, úgy mint név, telepítési / szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, adott esetben számlázási cím, a megrendelés időpontja és a megrendelt áru jellege.
Adatkezelés célja: információ a megrendelési igényről, amelynek mentén az Adatkezelő felveszi Önnel a kapcsolatot a rendelés további pontosításához és véglegesítéséhez.
Adatkezelés időtartama: amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve az adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásáig.
Adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés.

3.3 Cookie formájában történő adattárolás
A klimaszaki.hu weboldalon önkéntesen megadott személyes adatok mellett az ún. cookie-k által biztos információkkal is dolgozunk. A cookie-k (sütik) olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek.

Adatkezelés célja: Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására, hanem statisztikai jellegű információk, amely a honlapunk könnyebb használhatóságában további későbbi fejlesztésében nyújt segítséget. Az egyes cookie-król alább részletesen olvashat:
– Google Analytics cookie (statisztikai cookie):
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
– A weboldal működéséhez szükséges cookie-k (elengedhetetlen cookie):
Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem használható megfelelően, vagy nem elérhető. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag az oldal látogatásának idejére korlátozódik.
– Munkamenet cookie (beállítások cookie):
Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
– Referer cookiek (statisztikai cookie):
Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
– Cookie elfogadás cookie (beállítások cookie):
Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
Adatkezelés időtartama: a fentiekben megjelöltek szerint (egyes cookie-k ismertetésénél „Élettartam” meghatározással jelölve). Ezen kívül Önnek lehetősége van visszavonni hozzájárulását, bármikor, a cookie-k élettartamának idején belül is. Ezt a böngészője „Beállítások” menüjében teheti meg. A cookie-hozzájárulás visszavonásának pontos módjáról tájékozódhat a böngészője Súgó menüpontjára kattintva, vagy az alábbi linkeken:

Internet Explorer böngésző esetén: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox böngésző esetén: https://support.mozilla.org/hu/kb/Sütik kezelése
Google Chrome böngésző esetén: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. A honlap böngészése során egy felugró ablak jelenik meg Ön előtt, amelyben kiválaszthatja, mely cookie-kat engedélyezi (kivéve az elengedhetetlen cookie-t, amely azonban nem tárol személyes adatot és kizárólag a honlap látogatásának idejére korlátozódik működése – ezek hiányában azonban a weboldal bizonyos funkció nem működnének).

3.3 Az adatvédelmi hozzájárulás kérése során kapott adat tárolása
Amennyiben a klimaszaki.hu/kapcsolat oldalon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, vagy a klimaszaki.hu oldalon bármely termékre megrendelési szándékát jelzi, Önnek szükséges elfogadnia jelen Adatvédelmi tájékoztatót, mielőtt elküldi részünkre üzenetét / megrendelési szándékát. Az oldalon található az informatikai rendszer eltárolja ezt a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.
Kezelt adatok: A hozzájárulás időpontja és az hozzájárulást adó látogató IP címe.
Adatkezelés célja: A Rendelet szerinti kötelezettség teljesítése – lásd Az adatkezelés jogalapja bekezdést.
Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírások miatt az Ön hozzájárulását nekünk a későbbiek során is tudnunk kell igazolni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő 1 évig kerül tárolásra.
Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés.

4. Az Adatkezelő Klíma Audit Szolgáltató Kft. szerződéskötés és munkavégzés során végzett adatkezelési tevékenysége
Amennyiben a kapcsolatfelvétel után megrendelésre kerül sor, az Adatkezelő és az ügyfél szerződéses kapcsolatba kerülnek egymással, ennek során az alábbi adatok kezelése és feldolgozása megy végbe:
4.1 A megbízás, vagy megrendelés feldolgozása
Amennyiben Ön igénybe szeretné venni a Klíma Audit Szolgáltató Kft. szolgáltatásait, abban az esetben az adatkezelés és az adatok megadása a megbízás teljesítéséhez elengedhetetlen.
Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék és/vagy szolgáltatás jellemzőit, a megrendelés számát és a megbízás időpontját kezeli.
Adatkezelés célja: A megrendelés megfelelő teljesítéséhez elengedhetetlen információ.
Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés).

4.2 Az elvégzett szolgáltatásról, kiszállított áruról történő számla kiállítása
Kezelt adatok: Megrendelő neve, címe, megrendelt szolgáltatás és/vagy termék neve, jellege és ára.
Adatkezelés célja: a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
Az adatkezelés jogalapja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

4.3 A megrendelt áru kiszállításához kapcsolódó adatkezelés
Kezelt adatok: Név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, egyéb megjegyzés a kiszállítás körülményeihez kapcsolódóan, amelyet Ön bocsájt rendelkezésre (pl. időintervallum, kapucsengő, stb).

Adatkezelés célja: az Ön által megrendelt termék szakszerű és pontos kiszállítása okán.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a vállalt teljesítés befejezésééig, azaz a megrendelt áru kiszállításának és átadásának idejéig.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].
4.4 Garanciális ügyintézés a szolgáltatás teljesítését követően, vagy egyéb fogyasztóvédelmi panasz
Kezelt adatok: A probléma megnevezése, amelyre a garanciát érvényesíteni kívánja, a megbízó neve, telefonszáma, e-mail címe.
Adatkezelés célja: Garanciális panaszok megfelelő kivizsgálásához és az ügymenet lefolytatásához szükségesek az adatok.
Az adatkezelés időtartama: 5 évig megőrizzük az adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]
5. Személyes adatok tárolása és védelme
Az Adatkezelő mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására, ne sérüljenek, vagy semmisüljenek meg. 

Az Adatkezelő az adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint jár el minden esetben.
Az Adatkezelő az adatok tárolásához külső szolgáltatót vesz igénybe. A tárhelyszolgáltató az esetlegesen felmerülő problémák esetén a karbantartásért is felelős. Adattárolás céljából igénybe vett külső szolgáltató adatait lásd 6.1-es pont.

6. Az adatfeldolgozás során érintett egyéb közreműködők
6.1 Adattárolásra irányuló adatfeldolgozás – tárhelyszolgáltatás
Adatfeldolgozási tevékenység ismertetése: személyes adatok tárolása az Adatkezelővel kötött szerződése mentén. A személyes adatok megismerésére nem jogosult, kizárólag azok tárolásáért felelős.
Az adatfeldolgozó cég neve: MediaCenter Hungary Kft.
Az adatfeldolgozó cég székhelye: 6000 Kecskemét, Szosztakovics u. 3. II/6.
Az adatfeldolgozó cég telefonszáma: 06 76 575 023
Az adatfeldolgozó cég e-mail címe: mediacenter@mediacenter.hu

6.2 Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Adatfeldolgozási tevékenység ismertetése: a megrendelés teljesítése során a jogszabályoknak megfelelő módon létrejött számviteli bizonylatok könyvelésében az Adatkezelő a lentiekben megjelölt Adatfeldolgozóval áll szerződéses kapcsolatban. Az Adatfeldolgozó az ügyfél nevét és címét a munkavégzési folyamat során a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően azonnal törli, a továbbiakban nem használja, nem tárolja.
Az adatfeldolgozó cég neve: Hulicza Tímea
Székhely: 1163 Budapest, Sashalmi sétány 32.
Levelezési cím, panaszkezelés: 1163 Budapest, Sashalmi sétány 32.
E-mail: info@klima-audit.hu 
Telefonszám: 06 70 615 3643

6.3 Egyéb marketing-tevékenységhez kapcsolódó adatfeldolgozás
Adatfeldolgozási tevékenység ismertetése: Az Adatkezelő a klimaszaki.hu weboldal felhasználói élményének folyamatos javítása érdekében végez adattovábbítást a lent megjelölt adatfeldolgozó részére, hogy az adatfeldolgozó szolgáltatásainak segítségével saját felhasználású statisztikákat készíthessen a weboldalt látogatók olyan tevékenységeiről, mint kattintások, oldalletöltések, oldal látogatásának időpontja és időtartama.
Adatfeldolgozó cég neve: Google LLC
Az adatfeldolgozó cég székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
Az adatfeldolgozó cég e-mail címe:data-protection-office@google.com
Az adatfeldolgozó cég telefonszáma:+1 650-253-0000
A „Google LLC” adatfeldolgozó tevékenységének székhelye az Európai Unió területén kívül található. Az adatfeldolgozó ezért az Adatvédelmi Pajzs Egyezmény (Privacy Shild List) részese, azaz biztosítja, hogy az adatok kezelése az Európai Unióban biztosított garanciákkal valósul meg. Bővebben az alábbi linkeken tájékozódhat erről:
Általános ismertető az Adatvédelmi Pajzs Egyezményről (angol nyelven): www.privacyshild.gov
A Google LLC részvétele az Adatvédelmi Pajzs Egyezményben (angol nyelven): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

7. További adatkezelések
További adatkezelésre kizárólag előzetes tájékoztatás után kerülhet sor, amelyben minden információt megadunk az adatkezelés adatkezelés jogszabályi hátteréről és jogalapjáról, az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok köréről és az adatkezelés időtartamáról.
Továbbá ezúton tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőként szükséges esetben teljesítenünk kell. Az Adatkezelő ezen adattovábbításról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

8. A látogatók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1 Tájékoztatás, adatmódosítás, vagy adattörlés kérése
Bármikor kérhet ingyenes tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről, egyeztetheti velünk a kezelt adatok körét, kérheti ezek helyesbítését, vagy meghatározott esetekben törlését is (részletek 8.2-es ponton belül). Ez esetben keressen fel a 2-es pontban megadott elérhetőségeink valamelyikén. A jogokról részletes leírást a 8.2-es pontban olvashat.

8. 2 Rendelet szerinti jogok
A Rendelet részletesen ismerteti mindazokat a jogokat, amelyek Önt az adatkezelés időtartamán belül megilletik. Ezek az alábbiak:
– a hozzáférés joga:
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor jogosult arra, hogy ennek módjához és egyéb részleteihez (adatkezelés célja, kezelt adatok köre, adatok tárolásának időtartama, adatok módosításának illetve törlésének lehetősége, panasztétel) hozzáférjen.
– helyesbítéshez való jog:
Amennyiben adatai helytelenül, vagy hiányosan kerültek rögzítésre és tárolásra, Önnek joga van azok azonnali helyesbítését kérni.
– a törléshez / elfeledtetéshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy azonnali hatállyal kérje az Önről tárolt adatok törlését, amennyiben:
– a személyes adatokat az Adatkezelő bizonyítottan jogellenesen kezelte;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra az eredeti célból, amely miatt bekérte illetve tárolta azokat;
– az adatkezelés jogalapja kizárólag az Ön hozzájárulása, Ön pedig visszavonja azt;
– Ön élni kíván a törléshez való jogával és ennek nincs jogi akadálya az Adatkezelő részéről.
Az Adatkezelőnek az Ön kérése mentén adatait indokolatlan késedelem nélkül törölnie kell, kivéve amennyiben:
– jogos érdeke van ennek ellenkezőjére (pl. ha Önnek az Adatkezelővel szemben számlatartozása van, vagy éppen adatkezelési panasza van folyamatban).
– sértené a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot
– az Adatkezelő jogi kötelezettségei miatt szükséges, hogy tárolja az érintett adatokat (pl. számlázással kapcsolatos adatkezelés, hiszen a számla bizonyos ideig tartó megőrzésére az Adatkezelőnek jogi kötelezettsége van).
– a hozzájárulás visszavonásának joga:
Önnek bármikor lehetősége van az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ebben az esetben töröljük az Ön által megadott adatokat rendszereinkből. Azonban szeretnénk felhívni arra a figyelmét, hogy amennyiben ezzel a jogával a szolgáltatás teljesítését megelőzően kíván élni, úgy az akadályozhatja / meghiúsíthatja a szolgáltatás maradéktalan teljesítését.
– tiltakozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ha fennáll ez az eset, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább – ez alól kivételt képez, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatkezelés a továbbiakban is indokolt olyan kényszerítő erejű jogos okok miatt, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön tiltakozáshoz való jogával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha az Ön személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (beleértve a profilalkotást is) Ön jogosult arra, hogy ez ellen bármikor tiltakozzon, az Adatkezelő pedig ez esetben az Ön adatait ebből a célból nem kezelheti tovább.
– adatkezelés korlátozásához való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőt személyes adatai kezelésének korlátozásában, amennyiben az alábbi esetek bármelyike áll fenn:
– Ön hibásnak véli személyes adatainak pontosságát, és kéri az Adatkezelőt, ennek kivizsgálására, ellenőrzésére, javítására. Ilyenkor a korlátozás addig él, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az érintett személyes adatokat.
– Az adatkezelés jogellenes, ám Ön nem szeretné az adatok törlését valamely okból (pl. mert jogi útra terelte az ügyet ezért fontosak az Ön számára az adatok), ezért a törlés helyett azok felhasználásának korlátozását kéri.
– az Adatkezelőnek adatkezelés céljából már nincs szüksége az Ön személyes adataira, de Ön mégis igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
– Ön tiltakozott valamely oknál fogva az adatkezelés ellen, ám az Adatkezelő jogos érdeke is alapot adhat az adatok kezelésének fenntartására (lásd „tiltakozáshoz való jog” bekezdés). Amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek az Ön jogos indokaival szemben, addig az adatkezelés korlátozásának joga érvényesíthető.
Amennyiben az Adatkezelő feloldja a korlátozást, arról kötelessége Önt legalább 3 munkanappal a feloldás megvalósítása előtt tájékoztatnia.
– adathordozhatósághoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Adatkezelő átadja Önnek egy széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban. Ezen kívül Ön jogosult arra, hogy az említett adatokat tartalmazó dokumentumot Ön egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérje ezek továbbítását egy másik adatkezelő felé.

A fentiekben megjelölt jogokkal Ön bármikor élhet, ám ennek során azonosításra lesz szükség, vagyis személyes adat megadására – ez az adatkérés az Adatkezelő részéről azonban csak olyan adatra vonatkozhat, amelyet már

8.3 Panasztétel
Önnek joga és lehetősége van az Adatkezelővel szemben hivatalos panasszal élnie a felügyeleti hatóságnál, vagy bírósághoz fordulnia, amennyiben úgy véli, az Adatkezelő nem tett eleget az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
Hivatalos panaszt az alábbi felügyeleti szervnél tehet:
Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Felügyeleti hatóság székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Felügyeleti hatóság levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Felügyeleti hatóság e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
Felügyeleti hatóság telefonszáma: +36 1 391-1400
Felügyeleti hatóság honlapja: https://naih.hu/

9. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja annak jogát, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató szövegét bármikor módosítsa úgy, hogy a módosítás nem érinti az adatkezelés célját és jogalapját. Amennyiben Ön a honlapot a módosítást követően használja, azzal elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő a gyűjtött és tárolt adatokkal kapcsolatban kíván módosítást eszközölni (pl. további adatkezelést végez) köteles előbb megfelelő módon tájékoztatni Önt arról, mi változna pontosan a kezelt adatok körében, az adatkezelés céljában és jogalapjában. A módosított adatkezeléshez nem elegendő csak a tájékoztatás: érvénybe lépése Önnel szemben csak az Ön hozzájárulását követően történik meg.
———
Az érintettek tudomásul veszik, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak az Adatkezelőre a tájékoztató nyilvános közzétételétől; a honlap látogatójára a látogatás időpontjától (cookie-k elfogadása), vagy a kapcsolatfelvételtől (Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása) élnek, külön aláírás nélkül is.

Megosztás:
Share On Twitter
Share On Pinterest
Contact us